Μετάταξη αγαθών και υπηρεσιών σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. (20/05/2019)

Για την ορθή και ασφαλή αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α. στις εφαρμογές «ATLANTIS E.R.P.» & «ATLANTIS Entry E.R.P.» κάντε "Λήψη ειδικής εφαρμογής".

Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών για την αλλαγή των συντελεστών Φ.Π.Α. θα βρείτε στις "Οδηγίες".


Unisoft ATLANTIS E.R.P.

Unisoft ATLANTIS Entry E.R.P.